Công Ty Cổ Phần Than Núi Béo
Công Ty Cổ Phần Than Núi Béo (NBC : HNX)
:
Công Ty Cổ Phần Than Núi Béo
799 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
www.nuibeo.com.vn
+84 (203) 382-5220
Fax
+84 (203) 362-5270
Email
giaodich@nuibeo.com.vn

取引情報

銘柄 NBC
取引所 HNX
現値 8.2 (-0.20/-2.38%)
当日の変動 8.00 - 8.50
数量 222,991
平均株価(10日間) 7.22
52週間の変動 12.20 - 30.70
平均売買高(10日間) 325,340.00
流行株式数 36,999,124
時価総額 606.79 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.11
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.10
Financial Leverage 6.30
EPS 1,222.82
PE 13.41
PB 1.33

シンボルニュース NBC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCB 0 0.00
0/0%
CLM 1,401 68.80 +4.80/+0.08%
CST 128,520 14.40
0/0%
CZC 0 0.00
0/0%
HLC 340 8.40 +0.40/+0.05%
MDC 800 7.10
0/0%
MVB 0 0.00
0/0%
NBC 222,991 8.20 -0.20/-0.02%
TC6 66,950 5.00 +0.10/+0.02%