Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài
Sân bay Quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
www.noibaicargo.com.vn
+84 (24) 358-40905
Fax
+84 (24) 358-40906
Email

取引情報

銘柄 NCT
取引所 HOSE
現値 89.7 (+0.30/+0.34%)
当日の変動 86.00 - 89.70
数量 15,000
平均株価(10日間) 90.48
52週間の変動 80.10 - 100.00
平均売買高(10日間) 5,530.00
流行株式数 26,165,732
時価総額 2,404.63 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.47
ROA (%) 0.40
ROE (%) 0.46
Financial Leverage 0.14
EPS 8,838.55
PE 10.40
PB 4.27

シンボルニュース NCT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 159,555 75.00 -5.90/-0.07%
ASG 700 26.60 -0.40/-0.01%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 5,000 10.70 +0.20/+0.02%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 1,600 9.80 -0.20/-0.02%
CIA 23,400 11.30
0/0%
CLL 48,600 29.60 -0.95/-0.03%
CVP 0 0.00
0/0%