Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX : HNX)
:
Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
www.ndx.com.vn
+84 (236) 363-1157
Fax
+84 (236) 361-3797
Email
info@ndx.com.vn

取引情報

銘柄 NDX
取引所 HNX
現値
6.60 (0/0%)
当日の変動 6.60 - 6.70
数量 500
平均株価(10日間) 6.64
52週間の変動 6.80 - 15.00
平均売買高(10日間) 9,890.00
流行株式数 9,587,557
時価総額 66.15 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.08
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.04
Financial Leverage 0.49
EPS 606.10
PE 11.38
PB 0.54

シンボルニュース NDX

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 9,100 4.40 -0.20/-0.04%
AMS 6,725 7.60
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 116,000 8.19 +0.06/+0.01%
BDC 0 0.00
0/0%