Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA : HOSE)
:
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
www.namhanoi.com.vn
+84 (226) 384-7756
Fax
+84 (226) 386-6689
Email
dothinamhanoi@gmail.com

取引情報

銘柄 NHA
取引所 HOSE
現値 22 (-0.05/-0.23%)
当日の変動 22.00 - 22.20
数量 18,200
平均株価(10日間) 24.91
52週間の変動 17.50 - 106.10
平均売買高(10日間) 266,510.00
流行株式数 42,174,520
時価総額 1,149.26 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.14
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 0.49
EPS 57.31
PE 475.45
PB 2.70

シンボルニュース NHA

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 1,000 5.00 +0.40/+0.09%
AMS 2,500 7.80 +0.20/+0.03%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 1,500 8.41 -0.08/-0.01%
BDC 0 0.00
0/0%