Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP
Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (NHP : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP
Thôn Điếm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
nhpvietnam.com
+84 (24) 260-6166
Fax
+84 (24) 260-6166
Email

取引情報

銘柄 NHP
取引所 UPCOM
現値 0.9 (+0.10/+12.50%)
当日の変動 0.80 - 0.90
数量 1,633,730
平均株価(10日間) 0.81
52週間の変動 1.00 - 4.60
平均売買高(10日間) 53,040.00
流行株式数 27,576,490
時価総額 33.09 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 0.67
EPS -1,178.66
PE
PB 0.20

シンボルニュース NHP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BAL 200 6.80
0/0%
BBH 100 13.10 +1.70/+0.15%
BBS 0 0.00
0/0%
BPC 0 0.00
0/0%
BTG 0 0.00
0/0%
BXH 0 0.00
0/0%
DAP 200 35.60
0/0%
DPC 0 0.00
0/0%
HBD 0 0.00
0/0%
HKP 0 0.00
0/0%