Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
www.tonnamkim.com
+84 (650) 374-8848
Fax
+84 (650) 374-8868
Email
info@namkimgroup.vn

取引情報

銘柄 NKG
取引所 HOSE
現値
18.30 (0/0%)
当日の変動 17.05 - 18.50
数量 8,762,200
平均株価(10日間) 19.98
52週間の変動 15.60 - 56.50
平均売買高(10日間) 16,455,760.00
流行株式数 263,277,806
時価総額 6,226.52 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.14
ROA (%) 0.12
ROE (%) 0.33
Financial Leverage 1.64
EPS 6,712.89
PE 3.52
PB 1.06

シンボルニュース NKG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCA 69,100 7.00 -0.20/-0.03%
BVG 40,300 2.80 -0.10/-0.03%
DNS 400 15.00 -1.00/-0.06%
DNY 0 0.00
0/0%
DTL 300 25.00 -0.50/-0.02%
HMG 0 0.00
0/0%
HPG 23,369,500 21.20 -0.45/-0.02%
HSG 7,236,100 14.80
0/0%
ITQ 159,500 4.00 -0.20/-0.05%