Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
Số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
www.namlongvn.com
+84 (28) 541-61718
Fax
+84 (28) 541-71819
Email
info@namlongvn.com

取引情報

銘柄 NLG
取引所 HOSE
現値 25.4 (-1.25/-4.69%)
当日の変動 24.80 - 26.00
数量 3,635,000
平均株価(10日間) 29.39
52週間の変動 32.35 - 69.70
平均売買高(10日間) 1,730,800.00
流行株式数 382,940,013
時価総額 15,317.60 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.38
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.11
Financial Leverage 0.95
EPS 2,010.27
PE 19.90
PB 1.20

シンボルニュース NLG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 160,718 6.40 -0.20/-0.03%
AGG 113,400 35.25 -0.90/-0.02%
API 459,604 11.90 -1.00/-0.08%
ASM 4,627,800 11.85 -2.35/-0.17%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 1,245,941 2.80 -0.20/-0.07%
BVL 0 0.00
0/0%
C21 6,500 13.40 +0.50/+0.04%
CCI 5,600 23.20 +0.15/+0.01%
CCL 50,100 6.63 -0.47/-0.07%