Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510
Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510 (NMK : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510
Số 2 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
www.510.vn
+84 (258) 388-2010
Fax
+84 (258) 388-2634
Email
congty510@501.vn

取引情報

銘柄 NMK
取引所 UPCOM
現値
7.90 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 7.77
52週間の変動 8.00 - 14.20
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 2,700,000
時価総額 36.18 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 5.09
EPS 1,561.04
PE 8.58
PB 0.86

シンボルニュース NMK

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 300 7.20 -1.10/-0.13%
ALV 16,100 3.80 -0.10/-0.03%
AMS 139,600 10.20 +0.10/+0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 19,543 0.50
0/0%
B82 6,000 0.60
0/0%
BAX 8,800 44.10 -0.40/-0.01%
BCE 26,500 5.77 +0.07/+0.01%