Công ty cổ phần Đá Núi nhỏ
Công ty cổ phần Đá Núi nhỏ (NNC : HOSE)
:
Công ty cổ phần Đá Núi nhỏ
DT-743, Bình Thung, Bình An, Dĩ An, tỉnh Bình Dương
www.nuinho.vn
+84 (274) 375-1515
Fax
+84 (274) 375-1234
Email
dnn@vnn.vn

取引情報

銘柄 NNC
取引所 HOSE
現値 18.8 (-0.20/-1.05%)
当日の変動 17.70 - 18.90
数量 14,200
平均株価(10日間) 18.93
52週間の変動 15.40 - 32.45
平均売買高(10日間) 3,100.00
流行株式数 21,920,000
時価総額 372.64 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.15
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 0.14
EPS 794.83
PE 21.39
PB 1.23

シンボルニュース NNC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 231,900 15.00 -0.60/-0.04%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 560,000 9.60 -0.80/-0.08%
BDT 100 41.40 +5.40/+0.15%
BHC 9,301 2.00 -0.20/-0.09%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 97,800 12.40 +1.50/+0.14%
BT6 101 4.00
0/0%
BTD 1,005 28.70 -0.50/-0.02%