Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (NNT : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận
Số 14 đường Tô Hiệu, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
www.capnuocninhthuan.com
+84 (259) 382-3980
Fax
+84 (259) 382-0350
Email
ctcnnt@vnn.vn

取引情報

銘柄 NNT
取引所 UPCOM
現値
39.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 38.70
52週間の変動 13.20 - 24.00
平均売買高(10日間) 20.00
流行株式数 9,490,841
時価総額 151.85 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 1.53
EPS 3,836.81
PE 4.17
PB 1.02

シンボルニュース NNT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BDW 0 0.00
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 0 0.00
0/0%
BWA 100 9.20 -1.50/-0.14%
BWE 475,200 49.00 -0.10/0.00%
BWS 1,004 30.50 -1.00/-0.03%
CLW 0 0.00
0/0%