CTCP Tập đoàn 911
CTCP Tập đoàn 911 (NO1 : HOSE)
:
CTCP Tập đoàn 911
Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
https://911group.com.vn
+84 (24) 668-60911
Fax
+84 (24) 368-88911
Email

取引情報

銘柄 NO1
取引所 HOSE
現値 9.2 (-0.20/-2.13%)
当日の変動 9.20 - 9.48
数量 29,100
平均株価(10日間) 9.47
52週間の変動 6.50 - 11.50
平均売買高(10日間) 293,610.00
流行株式数 24,000,000
時価総額 215.04 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.06
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.10
Financial Leverage 2.62
EPS 1,255.96
PE 7.13
PB 0.83

シンボルニュース NO1

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 10,600 11.10 -0.10/-0.01%
ACE 4,711 36.30 +0.20/+0.01%
ADP 100 18.50
0/0%
BCC 269,595 9.00 -0.10/-0.01%
BDT 1,200 14.00 -0.10/-0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 300,092 9.70 -0.90/-0.08%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 1,100 21.60 -2.60/-0.11%