Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
Số 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
capnuocquangbinh.vn
+84 (232) 382-2354
Fax
+84 (232) 382-3292
Email
capnuocqb@gmail.com

取引情報

銘柄 NQB
取引所 UPCOM
現値
19.90 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 19.94
52週間の変動 16.60 - 23.10
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 17,230,204
時価総額 346.33 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.24
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 0.41
EPS 604.86
PE 33.23
PB 1.91

シンボルニュース NQB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BDW 200 18.00 -2.70/-0.13%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 1 0.00
0/0%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 61,800 47.00 -2.00/-0.04%
BWS 0 0.00
0/0%
CLW 0 0.00
0/0%