CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC : UPCOM)
:
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên
ĐT 747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
www.namtanuyen.com.vn
+84 (274) 365-2328
Fax
+84 (274) 365-2325
Email
vpnamtanuyen@gmail.com

取引情報

銘柄 NTC
取引所 UPCOM
現値 124.4 (+1.20/+0.97%)
当日の変動 120.10 - 127.00
数量 1,800
平均株価(10日間) 118.40
52週間の変動 155.00 - 230.00
平均売買高(10日間) 7,650.00
流行株式数 23,999,980
時価総額 4,188.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.72
ROA (%) 0.07
ROE (%) 0.36
Financial Leverage 4.77
EPS 11,838.36
PE 14.74
PB 5.55

シンボルニュース NTC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 332,843 5.00 -0.50/-0.09%
AGG 26,300 31.60 -3.25/-0.09%
API 1,031,850 11.40 -1.20/-0.10%
ASM 4,388,600 8.45 -0.60/-0.07%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 2,885,908 2.60 -0.20/-0.07%
BVL 100 25.20 -0.60/-0.02%
C21 200 11.00 -1.10/-0.09%
CCI 0 0.00
0/0%
CCL 188,300 5.61 -0.41/-0.07%