CTCP Thủy điện Nước trong
CTCP Thủy điện Nước trong (NTH : HNX)
:
CTCP Thủy điện Nước trong
Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
http://www.thuydiennuoctrong.com.vn/
+84 (255) 381-9662
Fax
+84 (255) 381-9598
Email
nuoctrong@thuydiennuoctrong.com.vn

取引情報

銘柄 NTH
取引所 HNX
現値
42.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 43.55
52週間の変動 34.00 - 48.00
平均売買高(10日間) 80.00
流行株式数 10,802,053
時価総額 496.89 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.60
ROA (%) 0.25
ROE (%) 0.38
Financial Leverage 0.42
EPS 5,696.81
PE 8.07
PB 2.88

シンボルニュース NTH

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 200 40.00 -0.70/-0.02%
BHA 2,800 14.90
0/0%
BSA 7,500 17.30
0/0%
BTP 44,600 17.50
0/0%
CHP 29,200 25.05
0/0%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 5,300 68.40 -1.10/-0.02%
DTE 575,700 11.50 -0.70/-0.06%