CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh
CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh (NTR : UPCOM)
:
CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh
Số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
www.dsnghetinh.vn
+84 (238) 385-3880
Fax
+84 (238) 353-1341
Email
qldsnghetinh@gmail.com

取引情報

銘柄 NTR
取引所 UPCOM
現値
3.60 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 3.60
52週間の変動 4.30 - 6.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,492,000
時価総額 8.95 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 2.08
EPS 1,366.41
PE 4.39
PB 0.52

シンボルニュース NTR

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BTR 0 0.00
0/0%
DAR 0 0.00
0/0%
DNR 2,280 10.90 +1.40/+0.15%
DSS 0 0.00
0/0%
DSV 0 0.00
0/0%
HCS 3,500 14.30 -2.30/-0.14%
HHR 0 0.00
0/0%
HLR 100 11.50 +1.50/+0.15%
HTR 0 0.00
0/0%
NBR 1,500 9.00 +1.10/+0.14%