Công ty Cổ phần Ắc quy miền Nam
Công ty Cổ phần Ắc quy miền Nam (PAC : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Ắc quy miền Nam
321 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
www.pinaco.com
+84 (28) 920-03062
Fax
+84 (28) 920-06061
Email
pinaco@pinaco.com.vn

取引情報

銘柄 PAC
取引所 HOSE
現値
33.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 33.44
52週間の変動 30.20 - 45.65
平均売買高(10日間) 5,620.00
流行株式数 46,471,707
時価総額 1,626.51 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.14
ROA (%) 0.07
ROE (%) 0.22
Financial Leverage 2.32
EPS 4,061.79
PE 8.62
PB 2.35

シンボルニュース PAC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ASA 0 0.00
0/0%
DCS 3,268,875 0.90 +0.10/+0.13%
DQC 222,600 17.30 +1.10/+0.07%
DTN 0 0.00
0/0%
HHA 0 0.00
0/0%
NET 4,516 41.50 +0.50/+0.01%
NHT 4,200 13.50 -0.50/-0.04%
PAC 0 0.00
0/0%
PHN 0 0.00
0/0%
RAL 7,100 82.10 -0.40/0.00%