Công ty Cổ phần Ắc quy miền Nam
Công ty Cổ phần Ắc quy miền Nam (PAC : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Ắc quy miền Nam
321 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
www.pinaco.com
+84 (28) 920-03062
Fax
+84 (28) 920-06061
Email
pinaco@pinaco.com.vn

取引情報

銘柄 PAC
取引所 HOSE
現値
34.90 (0/0%)
当日の変動 34.00 - 34.90
数量 4,500
平均株価(10日間) 34.21
52週間の変動 30.20 - 45.65
平均売買高(10日間) 5,620.00
流行株式数 46,471,707
時価総額 1,626.51 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.14
ROA (%) 0.07
ROE (%) 0.22
Financial Leverage 2.32
EPS 4,061.79
PE 8.62
PB 2.35

シンボルニュース PAC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ASA 0 0.00
0/0%
DCS 0 0.00
0/0%
DQC 33,200 20.05 -0.60/-0.03%
DTN 0 0.00
0/0%
HHA 0 0.00
0/0%
NET 2,077 48.00 +2.30/+0.05%
NHT 500 22.35 +0.55/+0.03%
PAC 4,500 34.90
0/0%
PHN 0 0.00
0/0%
RAL 48,000 84.00 -2.40/-0.03%