CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc
CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN : UPCOM)
:
CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc
Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội
www.pvdmcn.com.vn
+84 (24) 382-71483
Fax
+84 (24) 387-80902
Email
dmcmb@pvdmcn.com.vn

取引情報

銘柄 PCN
取引所 UPCOM
現値
8.60 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 9.32
52週間の変動 4.00 - 10.30
平均売買高(10日間) 670.00
流行株式数 3,924,550
時価総額 33.75 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 2.37
EPS -753.79
PE
PB 4.04

シンボルニュース PCN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BSR 9,516,048 17.00 -0.30/-0.02%
OIL 2,240,182 10.20
0/0%
PCN 0 0.00
0/0%
PLX 950,100 37.50 -0.40/-0.01%
PTX 0 0.00
0/0%
PVO 243,009 6.20 +0.80/+0.15%
TDG 363,900 4.11 +0.26/+0.07%