CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt
CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PDV : UPCOM)
:
CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt
lầu 8, tòa nhà Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.pvoilshipping.vn
+84 (28) 629-11281
Fax
+84 (28) 629-11280
Email
info@pvoilshipping.vn

取引情報

銘柄 PDV
取引所 UPCOM
現値 9.6 (+0.10/+1.05%)
当日の変動 9.50 - 9.60
数量 3,500
平均株価(10日間) 9.78
52週間の変動 7.20 - 15.40
平均売買高(10日間) 8,940.00
流行株式数 25,109,986
時価総額 251.10 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.11
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.13
Financial Leverage 1.18
EPS 1,794.94
PE 5.57
PB 0.68

シンボルニュース PDV

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 5,200 85.00 +0.70/+0.01%
ASG 200 27.70 +0.50/+0.02%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 14,100 11.00 +0.10/+0.01%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 5,700 10.50 -0.10/-0.01%
CIA 10,295 12.40 -0.60/-0.05%
CLL 39,700 29.85 +0.15/+0.01%
CVP 0 0.00
0/0%