Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC : HNX)
:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Tầng 6, tòa nhà Land Central, số 78 Duy Tân, TP. Đà Nẵng
www.pc3invest.cpc.vn
+84 (236) 221-2545
Fax
+84 (236) 222-1000
Email
pc3i@pc3invest.vn

取引情報

銘柄 PIC
取引所 HNX
現値 15.6 (+0.60/+4.00%)
当日の変動 14.00 - 15.60
数量 3,101
平均株価(10日間) 14.80
52週間の変動 10.20 - 16.10
平均売買高(10日間) 1,400.00
流行株式数 33,339,891
時価総額 510.10 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.50
ROA (%) 0.08
ROE (%) 0.12
Financial Leverage 0.34
EPS 1,315.77
PE 11.63
PB 1.32

シンボルニュース PIC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 100 40.00 +1.90/+0.05%
BHA 1,001 14.00 -0.30/-0.02%
BSA 10,210 17.10 +0.60/+0.04%
BTP 5,100 13.30 -0.10/-0.01%
CHP 31,000 23.30 -0.10/0.00%
DNA 200 22.00 +2.80/+0.15%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 100 70.90 +0.40/+0.01%
DTE 0 0.00
0/0%