Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC : HNX)
:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Tầng 6, tòa nhà Land Central, số 78 Duy Tân, TP. Đà Nẵng
www.pc3invest.cpc.vn
+84 (236) 221-2545
Fax
+84 (236) 222-1000
Email
pc3i@pc3invest.vn

取引情報

銘柄 PIC
取引所 HNX
現値
14.70 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 14.77
52週間の変動 11.40 - 16.20
平均売買高(10日間) 1,050.00
流行株式数 33,339,891
時価総額 490.10 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.50
ROA (%) 0.08
ROE (%) 0.12
Financial Leverage 0.34
EPS 1,268.40
PE 11.59
PB 1.40

シンボルニュース PIC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 400 38.40
0/0%
BHA 1,000 15.00 -0.40/-0.03%
BSA 2,100 17.80 -0.60/-0.03%
BTP 25,900 13.80 -0.10/-0.01%
CHP 8,700 23.60
0/0%
DNA 100 13.90 +1.80/+0.15%
DNC 100 41.30 +3.70/+0.10%
DNH 100 52.00 +6.00/+0.13%
DRL 1,400 66.50 +1.40/+0.02%
DTE 1 0.00
0/0%