Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội
Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC : HNX)
:
Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội
Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
www.petajicohanoi.com.vn
+84 (24) 387-70166
Fax
+84 (24) 365-57814
Email
Petajicohn@vnn.vn

取引情報

銘柄 PJC
取引所 HNX
現値
23.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 22.98
52週間の変動 18.70 - 28.30
平均売買高(10日間) 320.00
流行株式数 7,326,861
時価総額 167.79 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA (%) 0.11
ROE (%) 0.18
Financial Leverage 0.58
EPS 2,975.62
PE 7.70
PB 1.41

シンボルニュース PJC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 159,555 75.00 -5.90/-0.07%
ASG 700 26.60 -0.40/-0.01%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 5,000 10.70 +0.20/+0.02%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 1,600 9.80 -0.20/-0.02%
CIA 23,400 11.30
0/0%
CLL 48,600 29.60 -0.95/-0.03%
CVP 0 0.00
0/0%