CTCP Đường sắt Phú Khánh
CTCP Đường sắt Phú Khánh (PKR : UPCOM)
:
CTCP Đường sắt Phú Khánh
02 Yersin – phường Xương Huân – thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa
http ://duongsatphukhanh.com.vn
+84 (258) 382-2607
Fax
+84 (258) 382-8648
Email
ds.phukhanh@gmail.com

取引情報

銘柄 PKR
取引所 UPCOM
現値 11.5 (+1.50/+15.00%)
当日の変動 11.50 - 11.50
数量 100
平均株価(10日間) 10.03
52週間の変動 1.40 - 5.90
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 2,000,000
時価総額 11.80 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 2.78
EPS 2,077.82
PE 2.84
PB 0.48

シンボルニュース PKR

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BTR 0 0.00
0/0%
DAR 0 0.00
0/0%
DNR 2,280 10.90 +1.40/+0.15%
DSS 0 0.00
0/0%
DSV 0 0.00
0/0%
HCS 3,500 14.30 -2.30/-0.14%
HHR 0 0.00
0/0%
HLR 100 13.00 +1.50/+0.13%
HTR 0 0.00
0/0%
NBR 1,500 9.00 +1.10/+0.14%