Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex
Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex (PLC : HNX)
:
Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex
Số 1 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội
www.plc.petrolimex.com.vn
+84 (24) 385-13205
Fax
+84 (24) 385-13207
Email
plc@petrolimex.com.vn

取引情報

銘柄 PLC
取引所 HNX
現値 19 (+1.50/+8.57%)
当日の変動 17.50 - 19.00
数量 274,288
平均株価(10日間) 16.45
52週間の変動 21.00 - 53.00
平均売買高(10日間) 203,420.00
流行株式数 80,797,566
時価総額 2,197.69 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.13
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.11
Financial Leverage 2.55
EPS 1,484.51
PE 18.32
PB 1.70

シンボルニュース PLC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAA 4,557,600 7.40 +0.40/+0.06%
ABS 2,661,400 5.77 +0.37/+0.07%
AFC 0 0.00
0/0%
APC 1,200 14.70
0/0%
APH 3,285,700 8.00 +0.45/+0.06%
APP 100 5.50 +0.40/+0.08%
BMP 62,700 55.00 +1.00/+0.02%
BRC 24,100 10.60 -0.25/-0.02%
BRR 2,000 20.50 -1.70/-0.08%