CTCP Kho vận Petec
CTCP Kho vận Petec (PLO : UPCOM)
:
CTCP Kho vận Petec
Lô G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 đường N3, N4, D2 khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
www.peteclogistics.com.vn
+84 (274) 365-2768
Fax
+84 (274) 365-2766
Email
contact@peteclogistics.com.vn

取引情報

銘柄 PLO
取引所 UPCOM
現値 2.1 (+0.20/+10.53%)
当日の変動 2.10 - 2.10
数量 100
平均株価(10日間) 1.92
52週間の変動 3.00 - 3.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 7,192,550
時価総額 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage
EPS
PE
PB

シンボルニュース PLO

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 250,905 85.00 +0.60/+0.01%
ASG 600 24.10 -0.25/-0.01%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 11,500 13.00 +0.50/+0.04%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 0 0.00
0/0%
CIA 10,638 10.50 +0.60/+0.06%
CLL 10,000 24.60 +0.10/+0.00%
CVP 0 0.00
0/0%