Công ty Cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ
Công ty Cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ (PMP : HNX)
:
Công ty Cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ
Đường 1B, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
www.dpmp.vn
+84 (25) 439-21999
Fax
+84 (25) 439-21966
Email
dpmp@dpmp.vn

取引情報

銘柄 PMP
取引所 HNX
現値 18.4 (+0.80/+4.55%)
当日の変動 18.40 - 18.40
数量 100
平均株価(10日間) 18.03
52週間の変動 11.00 - 43.80
平均売買高(10日間) 1,540.00
流行株式数 4,200,000
時価総額 75.60 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.10
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.10
Financial Leverage 2.81
EPS 1,645.72
PE 10.94
PB 1.09

シンボルニュース PMP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BAL 500 7.50 -0.20/-0.03%
BBH 0 0.00
0/0%
BBS 0 0.00
0/0%
BPC 0 0.00
0/0%
BTG 0 0.00
0/0%
BXH 100 12.80 +1.10/+0.09%
DAP 200 35.60
0/0%
DPC 0 0.00
0/0%
HBD 0 0.00
0/0%
HKP 0 0.00
0/0%