Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
Số 417 đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh
www.pvoilvungang.com.vn
+84 (239) 369-2888
Fax
+84 (239) 369-2999
Email

取引情報

銘柄 POV
取引所 UPCOM
現値 10 (-0.30/-2.91%)
当日の変動 10.00 - 10.00
数量 500
平均株価(10日間) 10.52
52週間の変動 8.00 - 19.00
平均売買高(10日間) 1,580.00
流行株式数 12,499,612
時価総額 137.50 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.04
ROA (%) 0.10
ROE (%) 0.22
Financial Leverage 1.57
EPS 2,988.09
PE 3.68
PB 0.82

シンボルニュース POV

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ASP 75,400 6.15 -0.40/-0.06%
CNG 214,600 29.50 -1.40/-0.05%
GAS 334,000 102.00 -4.90/-0.05%
HFC 0 0.00
0/0%
MTG 2,000 3.40 -0.10/-0.03%
PCG 8,200 6.70 -0.20/-0.03%
PEG 4,000 6.70 -0.10/-0.01%
PGC 26,900 17.60 -0.50/-0.03%
PGD 2,800 28.55 -1.00/-0.03%