Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW : HOSE)
:
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
http://www.pvpower.vn/
+84 (24) 222-10288
Fax
+84 (24) 222-10288
Email
congtac@pvpower.vn

取引情報

銘柄 POW
取引所 HOSE
現値 12.55 (-0.30/-2.33%)
当日の変動 12.55 - 13.10
数量 8,388,000
平均株価(10日間) 13.31
52週間の変動 11.45 - 20.80
平均売買高(10日間) 16,530,150.00
流行株式数 2,341,871,600
時価総額 33,137.48 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.11
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 0.79
EPS 665.80
PE 21.25
PB 1.03

シンボルニュース POW

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 1,100 39.50 -1.30/-0.03%
BHA 12,000 14.90 -0.10/-0.01%
BSA 2,000 17.20 +0.20/+0.01%
BTP 133,400 17.50
0/0%
CHP 49,200 25.05 -0.35/-0.01%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 132 48.50 +0.30/+0.01%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 1,100 69.50 +1.30/+0.02%
DTE 324,200 12.20 +0.20/+0.02%