Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại
Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại (PPC : HOSE)
:
Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại
Thôn Phao Sơn,thị trấn Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
www.ppc.evn.vn
+84 (220) 388-1126
Fax
+84 (220) 388-1388
Email
ppc@evn.vn

取引情報

銘柄 PPC
取引所 HOSE
現値 16.5 (-0.15/-0.90%)
当日の変動 16.20 - 16.95
数量 524,500
平均株価(10日間) 17.06
52週間の変動 17.00 - 25.80
平均売買高(10日間) 156,930.00
流行株式数 320,613,054
時価総額 5,578.67 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.02
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.04
Financial Leverage 0.12
EPS 573.50
PE 30.34
PB 1.12

シンボルニュース PPC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 200 40.00 -0.70/-0.02%
BHA 2,800 14.90
0/0%
BSA 7,500 17.30
0/0%
BTP 44,600 17.50
0/0%
CHP 29,200 25.05
0/0%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 5,300 68.40 -1.10/-0.02%
DTE 575,700 11.50 -0.70/-0.06%