Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD : HNX)
:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
P1001, tòa nhà Petro Việt Nam, số 1-5 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.psd.com.vn
+84 (8) 391-15578
Fax
+84 (8) 391-15579
Email

取引情報

銘柄 PSD
取引所 HNX
現値
14.20 (0/0%)
当日の変動 13.60 - 14.50
数量 4,210
平均株価(10日間) 14.08
52週間の変動 20.90 - 46.00
平均売買高(10日間) 14,310.00
流行株式数 30,682,623
時価総額 760.93 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA (%) 0.07
ROE (%) 0.34
Financial Leverage 4.45
EPS 5,178.64
PE 4.79
PB 1.79

シンボルニュース PSD

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABR 0 0.00
0/0%
AMD 1,882,500 1.33 -0.02/-0.01%
AST 6,000 50.10 -0.80/-0.02%
BSC 0 0.00
0/0%
BTT 500 31.25 -1.80/-0.05%
CEN 838,200 4.20 -0.30/-0.07%
CMV 2,600 8.98 -0.12/-0.01%
DGW 1,961,800 44.00 -3.30/-0.07%
FRT 1,897,200 68.80 -1.50/-0.02%
GCB 0 0.00
0/0%