CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN : UPCOM)
:
CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
http://ptscthanhhoa.com.vn/
+84 (373) 390-0333
Fax
+84 (373) 390-0222
Email
PTSCthanh hoa@ptsc.com.vn

取引情報

銘柄 PSN
取引所 UPCOM
現値
12.90 (0/0%)
当日の変動 12.90 - 14.80
数量 700
平均株価(10日間) 12.82
52週間の変動 10.00 - 16.50
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 40,000,000
時価総額 516.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 0.64
EPS 741.82
PE 17.39
PB 1.01

シンボルニュース PSN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
CCP 800 10.80 +0.30/+0.03%
CCR 4,500 13.90 -0.10/-0.01%
CCT 0 0.00
0/0%
CDN 1,500 25.20 -0.20/-0.01%
CMP 0 0.00
0/0%
CNH 1,500 5.10 -0.90/-0.15%
CPI 1,800 2.90 -0.50/-0.15%
CQN 1,100 21.00 +2.70/+0.15%
DDH 0 0.00
0/0%
DDM 3,800 3.00 -0.50/-0.14%