Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW : HNX)
:
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ
151/18 Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
www.psw.vn
+84 (292) 376-5079
Fax
+84 (292) 376-5078
Email

取引情報

銘柄 PSW
取引所 HNX
現値 12.4 (+0.10/+0.81%)
当日の変動 12.20 - 12.40
数量 12,000
平均株価(10日間) 12.55
52週間の変動 10.20 - 31.10
平均売買高(10日間) 43,710.00
流行株式数 17,000,000
時価総額 215.90 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.04
ROA (%) 0.18
ROE (%) 0.27
Financial Leverage 0.45
EPS 3,385.69
PE 3.75
PB 1.05

シンボルニュース PSW

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BFC 144,500 23.80 -0.20/-0.01%
BT1 0 0.00
0/0%
CGL 0 0.00
0/0%
CPC 100 18.00 +0.50/+0.03%
DCM 4,579,500 36.25 -0.75/-0.02%
DHB 18,000 12.50
0/0%
DOC 0 0.00
0/0%
DPM 2,631,500 49.50 -0.70/-0.01%
HAI 0 0.00
0/0%