Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện (PTC : HOSE)
:
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện
Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
http://ptic.vn/
+84 (24) 861-2360
Fax
+84 (24) 861-1511
Email
ptic@hn.vnn.vn

取引情報

銘柄 PTC
取引所 HOSE
現値 7.6 (-0.57/-6.98%)
当日の変動 7.60 - 8.16
数量 349,700
平均株価(10日間) 8.76
52週間の変動 8.29 - 87.00
平均売買高(10日間) 215,290.00
流行株式数 32,191,624
時価総額 378.25 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.52
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 1.33
EPS 728.49
PE 16.13
PB 0.84

シンボルニュース PTC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 200 4.50
0/0%
AMS 36,600 6.40 -0.50/-0.07%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 56,710 1.10 -0.10/-0.08%
B82 48,800 0.90
0/0%
BAX 1,000 73.00 -1.00/-0.01%
BCE 169,900 7.36 -0.55/-0.07%
BDC 0 0.00
0/0%