Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng – Thương mại Phúc Thịnh
Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng – Thương mại Phúc Thịnh (PTD : HNX)
:
Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng – Thương mại Phúc Thịnh
Số 14A Đường 81, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. HCM
www.phucthinh.com.vn
+84 (28) 381-16823
Fax
+84 (28) 381-16843
Email
phucthinh@phucthinh.com.vn

取引情報

銘柄 PTD
取引所 HNX
現値
15.00 (0/0%)
当日の変動 15.00 - 15.00
数量 150
平均株価(10日間) 14.80
52週間の変動 9.60 - 19.80
平均売買高(10日間) 670.00
流行株式数 3,200,000
時価総額 49.28 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.18
ROA (%) 0.12
ROE (%) 0.41
Financial Leverage 2.35
EPS 7,599.66
PE 2.03
PB 0.85

シンボルニュース PTD

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 10,221 4.60
0/0%
AMS 10,076 7.70 +0.10/+0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 155,100 8.40 +0.27/+0.03%
BDC 0 0.00
0/0%