CTCP Dịch vụ - Xây dựng công trình Bưu điện
CTCP Dịch vụ - Xây dựng công trình Bưu điện (PTO : UPCOM)
:
CTCP Dịch vụ - Xây dựng công trình Bưu điện
Số 49 Bis, Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
ptco.com.vn
+84 (8) 351-50585
Fax
+84 (8) 515-0580
Email
congtrinhbd@ptco.com.vn

取引情報

銘柄 PTO
取引所 UPCOM
現値
17.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 16.70
52週間の変動 1.80 - 2.90
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,200,000
時価総額 2.16 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 1.69
EPS 1,431.34
PE 1.26
PB 0.13

シンボルニュース PTO

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 1,000 4.90 +0.30/+0.07%
AMS 32,600 7.80
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 105,100 1.20 -0.10/-0.08%
B82 38,900 0.90 -0.10/-0.10%
BAX 4,214 77.20 -7.20/-0.09%
BCE 108,800 8.50 -0.08/-0.01%
BDC 0 0.00
0/0%