Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí
Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD : HOSE)
:
Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí
12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
www.pvdrilling.com.vn
+84 (8) 391-42012
Fax
+84 (8) 391-42021
Email
info@pvdrilling.com.vn

取引情報

銘柄 PVD
取引所 HOSE
現値 19.6 (-0.40/-2.00%)
当日の変動 19.50 - 20.70
数量 9,713,500
平均株価(10日間) 19.71
52週間の変動 14.70 - 40.30
平均売買高(10日間) 12,786,290.00
流行株式数 555,880,006
時価総額 12,952.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.09
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.01
Financial Leverage
EPS 0.55
PE 42,178.42
PB 0.95

シンボルニュース PVD

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
MTS 0 0.00
0/0%
PEQ 0 0.00
0/0%
POS 1,800 13.00
0/0%
PTV 6,600 7.30 +0.20/+0.03%
PVC 1,965,204 16.70 -0.50/-0.03%
PVD 9,713,500 19.60 -0.40/-0.02%
PVS 6,937,902 22.20 -0.80/-0.03%
PVY 0 0.00
0/0%