Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí
Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD : HOSE)
:
Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí
12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
www.pvdrilling.com.vn
+84 (8) 391-42012
Fax
+84 (8) 391-42021
Email
info@pvdrilling.com.vn

取引情報

銘柄 PVD
取引所 HOSE
現値 16.8 (+0.20/+1.20%)
当日の変動 16.50 - 17.25
数量 3,488,400
平均株価(10日間) 15.73
52週間の変動 14.70 - 40.30
平均売買高(10日間) 12,786,290.00
流行株式数 555,880,006
時価総額 12,952.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.09
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.01
Financial Leverage
EPS 0.55
PE 42,178.42
PB 0.95

シンボルニュース PVD

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
MTS 0 0.00
0/0%
PEQ 100 37.00
0/0%
POS 400 11.90 +0.70/+0.06%
PTV 7,900 5.30
0/0%
PVC 947,298 13.20 +0.30/+0.02%
PVD 3,488,400 16.80 +0.20/+0.01%
PVS 4,008,165 23.70 +0.20/+0.01%
PVY 0 0.00
0/0%