Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
Tầng lửng, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Q1, Tp. Hồ Chí Minh
https://pacificshipping.vn/
+84 (28) 382-28546
Fax
+84 (28) 382-28545
Email
pacific@pvtrans.com

取引情報

銘柄 PVP
取引所 HOSE
現値 13.2 (+0.10/+0.76%)
当日の変動 13.10 - 13.30
数量 159,600
平均株価(10日間) 12.71
52週間の変動 6.50 - 14.20
平均売買高(10日間) 333,770.00
流行株式数 94,275,028
時価総額 1,235.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA (%) 0.09
ROE (%) 0.14
Financial Leverage 0.55
EPS 2,695.74
PE 4.86
PB 0.73

シンボルニュース PVP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
CCP 0 0.00
0/0%
CCR 4,505 12.00 +0.80/+0.07%
CCT 0 0.00
0/0%
CDN 1,450 27.20 +0.10/+0.00%
CMP 0 0.00
0/0%
CNH 1,500 5.10 -0.90/-0.15%
CPI 0 0.00
0/0%
CQN 633 26.30
0/0%
DDH 0 0.00
0/0%
DDM 0 0.00
0/0%