Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT : HOSE)
:
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
Tầng 4, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, TP.HCM
www.pvtrans.com
+84 (28) 391-11301
Fax
+84 (28) 391-11300
Email
info@pvtrans.com

取引情報

銘柄 PVT
取引所 HOSE
現値 19.6 (+0.50/+2.62%)
当日の変動 18.10 - 19.60
数量 2,427,700
平均株価(10日間) 20.41
52週間の変動 16.45 - 29.50
平均売買高(10日間) 2,798,310.00
流行株式数 323,651,246
時価総額 7,265.97 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.17
ROA (%) 0.07
ROE (%) 0.13
Financial Leverage 0.79
EPS 1,853.29
PE 12.11
PB 0.99

シンボルニュース PVT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
CCP 0 0.00
0/0%
CCR 1,300 14.00 -0.70/-0.05%
CCT 0 0.00
0/0%
CDN 17,300 25.00 -1.00/-0.04%
CMP 0 0.00
0/0%
CNH 1,500 5.10 -0.90/-0.15%
CPI 22,400 3.70 -0.20/-0.05%
CQN 149 17.20 -1.80/-0.09%
DDH 0 0.00
0/0%
DDM 500 3.70 -0.10/-0.03%