Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX : UPCOM)
:
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
www.pvc.vn
+84 (43) 376-89291
Fax
+84 (43) 376-89290
Email
info@pvc.vn

取引情報

銘柄 PVX
取引所 UPCOM
現値
2.10 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 2.34
52週間の変動 2.30 - 9.20
平均売買高(10日間) 266,200.00
流行株式数 399,997,029
時価総額 1,719.99 (10億)
Gross Profit Margin (%) -0.05
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 6.65
EPS 212.17
PE 20.27
PB 2.96

シンボルニュース PVX

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 100 7.40 +0.90/+0.14%
ALV 14,800 2.90
0/0%
AMS 12,500 6.80 -0.20/-0.03%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 140,500 5.82
0/0%
BDC 0 0.00
0/0%