Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí 12/9
Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí 12/9 (PX1 : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí 12/9
Km 62 – Quốc lộ 7 – Hội Sơn – Anh Sơn – Nghệ An
www.ximangdaukhi.vn
+84 (238) 387-2131
Fax
+84 (238) 387-2354
Email
xmdk@ximangdaukhi.vn

取引情報

銘柄 PX1
取引所 UPCOM
現値
10.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 10.00
52週間の変動 10.00 - 10.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 20,000,000
時価総額 200.00 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 7.16
EPS -576.14
PE
PB 1.33

シンボルニュース PX1

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 60,300 11.00
0/0%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 4,900 17.30 +2.10/+0.14%
BCC 952,150 8.40 +0.60/+0.08%
BDT 10,000 33.00 +0.30/+0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 119,900 12.30 +0.10/+0.01%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 2,500 26.60 -1.00/-0.04%