CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn (QLD : UPCOM)
:
CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
Số 127, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
http://quanlyxaydung giaothonglangson.com/
+84 (205) 381-1605
Fax
+84 (205) 381-2930
Email

取引情報

銘柄 QLD
取引所 UPCOM
現値
4.40 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 4.40
52週間の変動 5.00 - 6.00
平均売買高(10日間) 3,070.00
流行株式数 1,207,400
時価総額 6.04 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 3.74
EPS 89.30
PE 55.99
PB 0.47

シンボルニュース QLD

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 1,000 4.90 +0.30/+0.07%
AMS 32,600 7.80
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 105,100 1.20 -0.10/-0.08%
B82 38,900 0.90 -0.10/-0.10%
BAX 4,214 77.20 -7.20/-0.09%
BCE 108,800 8.50 -0.08/-0.01%
BDC 0 0.00
0/0%