CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng
CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (RTS : UPCOM)
:
CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng
Số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
www.thongtintinhieudsdn.vn
+84 (236) 382-1345
Fax
+84 (236) 389-1921
Email
congtyttthdsdanang@gmail.com

取引情報

銘柄 RTS
取引所 UPCOM
現値 19.9 (-0.10/-0.50%)
当日の変動 18.20 - 19.90
数量 3,000
平均株価(10日間) 19.59
52週間の変動 18.10 - 41.20
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,083,333
時価総額 21.67 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 2.59
EPS 3,925.85
PE 5.09
PB 1.30

シンボルニュース RTS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 159,555 75.00 -5.90/-0.07%
ASG 700 26.60 -0.40/-0.01%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 5,000 10.70 +0.20/+0.02%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 1,600 9.80 -0.20/-0.02%
CIA 23,400 11.30
0/0%
CLL 48,600 29.60 -0.95/-0.03%
CVP 0 0.00
0/0%