CTCP Sông Đà 7.02
CTCP Sông Đà 7.02 (S72 : UPCOM)
:
CTCP Sông Đà 7.02
Bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
www.songda702.com.vn
+84 (213) 650-6868
Fax
+84 (213) 650-6868
Email
namthisd7@mail.com

取引情報

銘柄 S72
取引所 UPCOM
現値
4.80 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 5.12
52週間の変動 4.60 - 10.40
平均売買高(10日間) 280.00
流行株式数 12,000,000
時価総額 72.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.55
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.12
Financial Leverage 1.23
EPS 1,092.66
PE 5.49
PB 0.62

シンボルニュース S72

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 8,300 2.60 -0.10/-0.04%
AMS 18,900 6.80 +0.50/+0.08%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 21,700 0.90
0/0%
B82 59,897 0.60 +0.10/+0.20%
BAX 5 0.00
0/0%
BCE 34,300 5.44 +0.14/+0.03%
BDC 0 0.00
0/0%