Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hồ Chí Minh (SAP : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hồ Chí Minh
240 Trần Bình Trọng, Quận 5, Tp.HCM
www.sapco.com.vn
+84 (28) 383-53171
Fax
+84 (28) 383-52027
Email

取引情報

銘柄 SAP
取引所 UPCOM
現値
32.40 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 32.40
52週間の変動 15.20 - 69.50
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,286,984
時価総額 69.50 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.02
Financial Leverage 0.53
EPS -238.21
PE 116.94
PB 10.36

シンボルニュース SAP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADC 1,001 19.00 +1.00/+0.06%
ALT 200 13.10
0/0%
BDB 0 0.00
0/0%
BED 0 0.00
0/0%
BST 8 0.00
0/0%
DAD 0 0.00
0/0%
DAE 0 0.00
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 0 0.00
0/0%