Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà
Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà (SCC : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà
Phường Tân Hòa, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
www.ximangsongda.vn
+84 (218) 385-4515
Fax
+84 (218) 385-4138
Email
congtylhb@gmail.com

取引情報

銘柄 SCC
取引所 UPCOM
現値 2.4 (-0.30/-11.11%)
当日の変動 2.40 - 2.50
数量 1,100
平均株価(10日間) 2.66
52週間の変動 2.00 - 10.10
平均売買高(10日間) 1,370.00
流行株式数 4,792,500
時価総額 12.94 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.04
Financial Leverage 0.25
EPS 401.99
PE 6.72
PB 0.44

シンボルニュース SCC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 23,700 10.95 -0.05/0.00%
ACE 100 41.00 +4.00/+0.11%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 905,934 8.90 +0.50/+0.06%
BDT 890,700 27.70
0/0%
BHC 100 2.40 +0.30/+0.14%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 130,900 11.00 +0.30/+0.03%
BT6 1,006 4.40 +0.40/+0.10%
BTD 19,100 26.00 -0.50/-0.02%