Công ty Cổ phần Công nghiệp Thuỷ Sản
Công ty Cổ phần Công nghiệp Thuỷ Sản (SCO : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Công nghiệp Thuỷ Sản
30 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
www.seameco.com.vn
+84 (28) 387-29751
Fax
+84 (28) 387-29749
Email
seameco@seameco.com.vn

取引情報

銘柄 SCO
取引所 UPCOM
現値 4.6 (+0.60/+15.00%)
当日の変動 4.60 - 4.60
数量 100
平均株価(10日間) 4.06
52週間の変動 3.00 - 5.60
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 4,064,700
時価総額 12.19 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage -1.37
EPS 2,603.18
PE 1.15
PB -0.12

シンボルニュース SCO

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
APL 0 0.00
0/0%
CEG 0 0.00
0/0%
CKH 0 0.00
0/0%
CMK 0 0.00
0/0%
CTB 143 19.50
0/0%
CTT 100 15.20 +1.30/+0.09%
DVH 0 0.00
0/0%
DZM 3,300 4.90 -0.10/-0.02%
FBC 0 0.00
0/0%