Công ty Cổ phần Công nghiệp Thuỷ Sản
Công ty Cổ phần Công nghiệp Thuỷ Sản (SCO : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Công nghiệp Thuỷ Sản
30 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
www.seameco.com.vn
+84 (28) 387-29751
Fax
+84 (28) 387-29749
Email
seameco@seameco.com.vn

取引情報

銘柄 SCO
取引所 UPCOM
現値
4.60 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 4.60
52週間の変動 3.00 - 5.60
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 4,064,700
時価総額 12.19 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage -1.37
EPS 2,603.18
PE 1.15
PB -0.12

シンボルニュース SCO

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
APL 0 0.00
0/0%
CEG 0 0.00
0/0%
CKH 0 0.00
0/0%
CMK 0 0.00
0/0%
CTB 100 21.80 +0.90/+0.04%
CTT 0 0.00
0/0%
DVH 0 0.00
0/0%
DZM 0 0.00
0/0%
FBC 0 0.00
0/0%