Công ty Cổ phần Sông Đà 5
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5 : HNX)
:
Công ty Cổ phần Sông Đà 5
Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
songda5.com.vn
+84 (4) 222-55558
Fax
+84 (4) 222-55558
Email
Info@songda5.com.vn

取引情報

銘柄 SD5
取引所 HNX
現値 9.4 (+0.20/+2.17%)
当日の変動 9.20 - 9.40
数量 804
平均株価(10日間) 9.52
52週間の変動 8.30 - 16.70
平均売買高(10日間) 49,860.00
流行株式数 25,999,848
時価総額 252.20 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.03
Financial Leverage 2.10
EPS 561.21
PE 17.28
PB 0.54

シンボルニュース SD5

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 0 0.00
0/0%
AMS 1,500 7.60
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 100 74.00 -6.00/-0.08%
BCE 54,600 8.20 +0.05/+0.01%
BDC 0 0.00
0/0%