Công ty Cổ phần Sông Đà 6
Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6 : HNX)
:
Công ty Cổ phần Sông Đà 6
công trình Thuỷ điện Sê san 4 - Xã IAO - Huyện IAGRAI - Tỉnh Gia Lai
www.songda6.com.vn
+84 (24) 222-53666
Fax
+84 (24) 222-53366
Email
congtycophansongda6@songda6.com.vn

取引情報

銘柄 SD6
取引所 HNX
現値
3.30 (0/0%)
当日の変動 3.20 - 3.40
数量 32,010
平均株価(10日間) 3.21
52週間の変動 2.00 - 9.90
平均売買高(10日間) 19,060.00
流行株式数 34,771,611
時価総額 114.75 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.32
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 1.99
EPS -463.57
PE
PB 0.26

シンボルニュース SD6

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 2,600 4.20 +0.40/+0.11%
AMS 90,700 7.70 +0.80/+0.12%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 68,000 6.62 +0.10/+0.02%
BDC 0 0.00
0/0%