Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai
Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN : HNX)
:
Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai
Đường số 7, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
www.dongnaipaint.vn
+84 (251) 383-6451
Fax
+84 (251) 383-6091
Email
visitsdn@hcm.vnn.vn

取引情報

銘柄 SDN
取引所 HNX
現値
25.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 25.65
52週間の変動 27.20 - 54.40
平均売買高(10日間) 250.00
流行株式数 3,036,436
時価総額 83.50 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.30
ROA (%) 0.15
ROE (%) 0.28
Financial Leverage 0.83
EPS 5,041.87
PE 5.45
PB 1.41

シンボルニュース SDN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 13,800 11.10 +0.10/+0.01%
ACE 17,701 36.00
0/0%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 140,882 9.10
0/0%
BDT 11,400 14.00
0/0%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 376,283 10.40
0/0%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 4,109 21.80
0/0%