Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB : UPCOM)
:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.SAIGONBANK.com.vn
+84 (28) 391-43183
Fax
+84 (28) 391-43193
Email
SAIGONBANK@hcm.vnn.vn

取引情報

銘柄 SGB
取引所 UPCOM
現値 13 (+0.90/+7.44%)
当日の変動 12.00 - 13.00
数量 22,410
平均株価(10日間) 12.56
52週間の変動 12.00 - 22.00
平均売買高(10日間) 6,860.00
流行株式数 308,000,000
時価総額 4,004.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.04
Financial Leverage
EPS 502.13
PE 25.89
PB 1.17

シンボルニュース SGB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABB 1,535,142 7.60 +0.40/+0.06%
ACB 2,830,000 21.50 +0.50/+0.02%
BAB 4,377 13.40 +0.20/+0.02%
BID 2,564,400 40.00 +2.00/+0.05%
BVB 661,701 8.30 +0.60/+0.08%
CTG 14,164,700 25.80 +1.20/+0.05%
EIB 2,629,300 19.10 +0.15/+0.01%
EVF 174,500 6.45 +0.10/+0.02%