Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB : UPCOM)
:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.SAIGONBANK.com.vn
+84 (28) 391-43183
Fax
+84 (28) 391-43193
Email
SAIGONBANK@hcm.vnn.vn

取引情報

銘柄 SGB
取引所 UPCOM
現値 14.3 (+1.80/+14.40%)
当日の変動 12.00 - 14.30
数量 30,925
平均株価(10日間) 12.79
52週間の変動 12.00 - 22.00
平均売買高(10日間) 6,860.00
流行株式数 308,000,000
時価総額 4,004.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.04
Financial Leverage
EPS 502.13
PE 25.89
PB 1.17

シンボルニュース SGB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABB 1,403,834 10.20 +0.10/+0.01%
ACB 4,219,300 22.20 +0.20/+0.01%
BAB 24,254 15.60 +0.40/+0.03%
BID 1,817,900 33.90 +0.40/+0.01%
BVB 691,003 11.90 -0.20/-0.02%
CTG 5,377,300 23.20 +0.60/+0.03%
EIB 1,091,500 34.20 -2.55/-0.07%
EVF 205,500 9.76 -0.09/-0.01%