Công Ty Cổ Phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD : HNX)
:
Công Ty Cổ Phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh
240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
www.sgd.edu.vn
+84 (8) 395-40600
Fax
+84 (8) 395-40598
Email
sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn

取引情報

銘柄 SGD
取引所 HNX
現値
27.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 27.00
52週間の変動 9.90 - 30.00
平均売買高(10日間) 40.00
流行株式数 4,043,000
時価総額 121.29 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.05
Financial Leverage 0.60
EPS 168.43
PE 178.11
PB 2.14

シンボルニュース SGD

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADC 0 0.00
0/0%
ALT 38,500 17.60 +1.40/+0.09%
BDB 200 9.90 -0.90/-0.08%
BED 0 0.00
0/0%
BST 0 0.00
0/0%
DAD 3,001 18.20 +1.40/+0.08%
DAE 700 19.40 +1.70/+0.10%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 608 9.40 +0.80/+0.09%