Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
292/5 ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
www.sonhasg.com.vn
+84 (8) 371-00101
Fax
+84 (8) 625-11989
Email
sha@sonha.com.vn

取引情報

銘柄 SHA
取引所 HOSE
現値 5.43 (+0.01/+0.18%)
当日の変動 5.42 - 5.50
数量 8,000
平均株価(10日間) 5.33
52週間の変動 4.90 - 10.30
平均売買高(10日間) 54,840.00
流行株式数 33,446,675
時価総額 180.61 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.13
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.05
Financial Leverage 1.45
EPS 546.40
PE 9.88
PB 0.52

シンボルニュース SHA

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
CKA 0 0.00
0/0%
CKD 0 0.00
0/0%
DFC 0 0.00
0/0%
HLA 0 0.00
0/0%
HMC 60,300 13.45 -0.30/-0.02%
HSV 4,820 6.00
0/0%
KLM 0 0.00
0/0%
PAS 1,263,700 7.40 -0.30/-0.04%
PEC 0 0.00
0/0%